Łódź Rewitalizuje

Natężenie deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wskaźnik obrazuje zagadnienia związane z: występowaniem przemocy domowejzakłóceniami spokoju i porządku publicznego oraz wykroczeniami spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Bardzo wyraźną koncentracją deficytu bezpieczeństwa jest centralna część obszaru wzdłuż osi ul. Piotrkowskiej z rozległymi obszarami po obu jej stronach. Bezpieczeństwo w pozostałych obszarach ma charakter zróżnicowany.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt