Łódź Rewitalizuje

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 4-letnią kadencję.

Najbliższe posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 16 lipca (czwartek) o godz. 16.00 - forma wideokonferencji.

Skład Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji
 • Beata Konieczniak – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Jolanta Woźnicka – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Wojciech Wycichowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Małgorzata Czechowska – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Mirosław Misztal – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Damian Rosik – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Magdalena Altieri – przedstawicielka wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Jakub Łyżwa – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Roman Madej – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Adam Kacprzycki – właściciel nieruchomości z obszaru rewitalizacji (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych);
 • Joanna Ufnalska – mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 • Olga Zuchora – mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 • Jadwiga Walecka– mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 • Katarzyna Magdalena Plich -  mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;
 • Bartosz Walczak– przedstawiciel uczelni wyższych;

 • Magdalena Stępkowska – przedstawicielka instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Małgorzata Orłow – przedstawicielka szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Sobczak – przedstawiciel szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Haze – przedstawiciel samorządów gospodarczych, właściwych dla obszaru rewitalizacji;
 • Wiesław Adamski – przedstawiciel kluczowych gestorów sieci;
 • Ewa Boryczka - – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Maria Dankowska – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Julia Sowińska - Heim - – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Katarzyna Waloryszak – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Marta Grzeszczyk - przedstawicielka Miasta Lodzi, przedstawicielka Rady Miejskiej w Łodzi wskazana przez Radę;
 • Sylwester Pawłowski - przedstawiciel Miasta Lodzi, przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę;
 • Sławomir Granatowski – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Elżbieta Michalska – przedstawicielka Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Grzegorz Justyński – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Lodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Lodzi.
Komisja stała ds. społecznych

Cel I „Uzyskać spójność społeczną”

Przewodniczący: Sławomir Granatowski

Wiceprzewodniczący: Joanna Ufnalska

Członkowie:

 • Granatowski Sławomir
 • Kacprzycki Adam
 • Michałowska Elżbieta
 • Sobczak Michał
 • Ufnalska Joanna
 • Woźnicka Jolanta
 • Wycichowski Wojciech
Komisja stała ds. wizerunku centrum

Cel II „Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum”

Przewodniczący: Jakub Łyżwa

Wiceprzewodniczący: Julia Sowińska-Heim

Członkowie:

 • Czechowska Małgorzata
 • Haze Michał
 • Kacprzycki Adam
 • Konieczniak Beata
 • Łuczywek Joanna 
 • Łyżwa Jakub 
 • Madej Roman 
 • Misztal Mirosław 
 • Rosik Damian
 • Sadowska-Kowalska Ewa
 • Sowińska-Heim Julia
 • Ufnalska Joanna
 • Wycichowski Wojciech
Komisja stała ds. przedsiębiorczości

Cel III „Ożywić lokalną przedsiębiorczość”

Przewodniczący: Jarosław Łukowicz

Członkowie:

 • Adamski Wiesław
 • Czechowska Małgorzata
 • Haze Michał
 • Konieczniak Beata
 • Misztal Mirosław
 • Orłow Małgorzata
 • Rosik Damian
 • Sadowska-Kowalska Ewa
 • Sobczak Michał
Komisja stała ds. obszaru zamieszkania

Cel IV „Ożywić obszar zamieszkania”

Przewodniczący: Robert Ptaszyński

Członkowie:

 • Konieczniak Beata
 • Łyżwa Jakub
 • Madej Roman
 • Misztal Mirosław
 • Rosik Damian
 • Woźnicka Jolanta
 • Wycichowski Wojciech

Praca Komitetu Rewitalizacji

Najbliższe posiedzenie

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 16 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w formie wideokonferencji.

 

Kolejne posiedzenia zostały zaplanowane na:

 • informacja wkrótce

 

Protokoły posiedzeń Komitetu Rewitalizacji

Skontaktuj się z nami

Kontakt z Biurem ds. Rewitalizacji

Kierownik Oddziału ds. Działań Społecznych

Ewa Grabarczyk
e-mail: e.grabarczyk@uml.lodz.pl
tel. 42 638 51 39

Dokumenty do pobrania

Kontakt