Łódź Rewitalizuje

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 3-letnią kadencję (do 2021 kadencja była 4-letnia).

 

 

Skład Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji

Skład Komitetu II kadencji (powołany 30 grudnia 2021)

 • Andrzej Donatowicz - przedstawiciel rady osied1a z obszaru rewitalizacji
 • Jolanta Woźnicka - przedstawicielka organizacji pozarządowych prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji
 • Dorota Agnieszka Grzelak - przedstawicielka mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji
 • Urszula Słowik - przedstawicielka dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji
 • Arkadiusz Kieler - mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji
 • Ewa Boryczka - przedstawicielka uczelni wyższych
 • Robert Ptaszyński - przedstawiciel uczelni wyższych
 • Anna Gnitecka - przedstawicielka instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji
 • Iwona Jędrzejczak - przedstawicielka szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji
 • Kazimierz Karol Pruski - przedstawiciel samorządów gospodarczych właściwych dla obszaru rewitalizacji
 • Dariusz Łuczak - przedstawiciel kluczowych gestorów sieci
 • Edyta Masierek - ekspert - specjalistka ds. celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Beata Konieczniak - przedstawicielka Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Agata Burlińska - przedstawicielka Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Sławomir Granatowski - przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Mikołaj Stefanowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę
 • Władysław Skwarka - przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę
 • Sebastian Bulak - przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę

Praca Komitetu Rewitalizacji

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe posiedzenia odbędą się:

XXIV posiedzenie - 13 czerwca 2024 r.

XXIII posiedzenie - 16 maja 2024 r., o godz. 16.15, posiedzenie w plenerze na obszarze rewitalizacji

XXII posiedzenie - 18 kwietnia 2024 r., o godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, Tuwima 10a

XXI posiedzenie - 15 lutego 2024 r., o godz 16.15, on-line

XX posiedzenie - 18 stycznia 2024 r., o godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, Tuwima 10a

XIX posiedzenie - 9 listopada 2023 r., godz. 16.15, on-line

XVIII  posiedzenie - 12 października 2023 r., godz. 16.15, on-line

XVII posiedzenie - 7 września 2023 r., godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, Tuwima 10a

XVI posiedzenie - 15 czerwca 2023 r., godz. 16.15, on-line

XV posiedzenie - 11 maja 2023 r., godz. 16.15, on-line

XIV posiedzenie - 13 kwietnia 2023 r., godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, Tuwima 10a (IV piętro, "Akwarium")

XIII posiedzenie - 9 marca 2023 r., godz. 16.15, Centrum OPUS, Narutowicza 8/10

XII posiedzenie - 9 lutego 2023 r., godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, Tuwima 10a (parter, sala konferencyjna)

XI posiedzenie - 12 stycznia 2023 r., godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10a

X posiedzenie - 8 grudnia 2022 r., godz. 16.15, Chatka Ech, Piotrkowska 112

IX posiedzenie - 17 listopada 2022 r., godz. 16.15, Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10a, IV piętro "Akwarium"

VIII posiedzenie - 19 października 2022 r. godz 16.00, Lapidarium Detalu Architektonicznego, al. Kościuszki 19

VII posiedzenie  - 14 lipca 2022 r. godz. 16.00, on-line

VI posiedzenie -  9 czerwca godz. 16.00, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Plac Wolności 5

V posiedzenie -  12 maja godz. 16.00, EC1

IV posiedzenie - 7 kwietnia godz. 16.00, Pałac Steinertów przy ul. Piotrkowskiej 272

III posiedzenie - 10 marca godz. 16.00, Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Legionów 27

II posiedzenie - 10 lutego godz. 16.00, on-line

Protokoły posiedzeń Komitetu Rewitalizacji - II kadencja

Skontaktuj się z nami

Kontakt z Biurem Rewitalizacji i Mieszkalnictwa

Kierownik Oddziału ds. Działań Społecznych

Ewa Grabarczyk
e-mail: e.grabarczyk@uml.lodz.pl
tel. 42 638 51 39

Kontakt