Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Rewolucji 1905 r. (na odcinku Wschodnia - Kilińskiego)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają roboty budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

maj 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Po obu stronach ulicy zostanie wykonany chodnik. Od strony północnej będzie on miał szerokość 2,9÷3,4 m, natomiast od strony południowej 2,9÷3,7 m. Będą one wykonane z płyt betonowych z elementami zrobionymi z kostki kamiennej. Ulica będzie wykonana jako jednojezdniowa, dwupasmowa. Zostanie ona zwężona do szerokości 6 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie północnej powstaną miejsca postojowe. Pas ruchu od strony południowej będzie miał szerokość 3,25 m, natomiast od strony północnej 2,75 m. Przystanek pozostaje w tym samym miejscu. Wszystkie elementy przystanku zostaną wykonane w stylu z XIX i XX w. Drzewa zostaną posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany będzie także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, rośliny płożące, byliny oraz trawy ozdobne. Dominować będą rośliny liściaste. Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstanie:

  • przystanek z ławkami i koszem,
  • 10 stojaków rowerowych,
  • 6 ławek ulicznych,
  • 7 koszy ulicznych,
  • 17 słupów oświetleniowych.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 września 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta na pakiet 5 ulic i przestrzeni publicznych.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 187 425,90 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: listopad 2017

II przetarg został ogłoszony 8 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.51.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych):

  • 18 799 320,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 24 793 110,00 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 20 312 924,38 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 469 953,84 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 18 799 320,00 zł (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych).

Projektowanie: kwiecień 2018 - marzec 2019
Rozpoczęcie remontu: luty 2020
Zakończenie remontu: maj 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Sylwia Kowalska tel. 42 638 48 79 s.kowalska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabella Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt