Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Podrzeczna i ulica Wolborska (na odcinku Nowomiejska - Franciszkańska)

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Zieleń, Drzewa, Układ ulic,

Większość wykonywanych chodników znajdować się będzie po północnej stronie ulicy Podrzecznej/Wolborskiej. Na odcinku od starego Rynku do ulicy Zuli Pacanowskiej wykonany zostanie chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m. Na odcinku od ul. Zuli Pacanowskiej do ul. Jakuba chodnik także będzie miał 2 m, ale będzie oddzielony od jezdni 3 m pasem zieleni. Na odcinku od ul. Jakuba do ul. Franciszkańskiej zostanie wykonany chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 3 m. Od strony południowej wzdłuż Starego Rynku powstanie chodnik dla pieszych o szerokości 7 m. Będą one wykonane z płyt betonowych oraz kostki kamiennej. Jezdnia wzdłuż Starego Rynku będzie miała szerokość 6 m i będzie znajdowała się na tej samej wysokości, co nowo projektowana płyta rynkowa stanowiąc jego integralną część. Natomiast od Starego Rynku do ul. Franciszkańskiej jej szerokość będzie wynosiła 5÷6 m. Jezdnia będzie poszerzana w kierunku północnym. W trzech miejscach zostaną wyznaczone miejsca na progi zwalniające. Zaplanowane jest zwiększenie liczby zieleni wraz z zachowanie ochrony już istniejącej. Infrastruktura naziemna i podziemna nie będzie znajdowała się pod pasami zieleni. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Prace w pobliżu zieleni będą przeprowadzane w technologii bez wykopowej.

Na ulicy powstaną:

 • 12 stojaków rowerowych,
 • 670 metrów barierki trawnikowej,
 • 16 opraw oświetlenia ulicznego,
 • 14 słupów oświetleniowych z wysięgnikami,
 • 12 ławek ulicznych,
 • 12 koszy ulicznych.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert (na dokumentację): kwiecień 2020

Otwarcie ofert nastąpiło 22 kwietnia 2020 r. Wpłynęło 5 ofert (na część II zamówienia):

 • 196 800,00 zł -Pracownia Drogowa Wojciech Sobolewski
 • 166 050,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
 • 339 849,00 zł - Konsorcjum firm: mamArchitekci Sp. z o.o. i a2p2 architecture&planning Monika Arczyńska
 • 257 685,00 zł - Konsorcjum firm: Urban Media Ewa Urban i  Rem Projekt Marcin Łukasiewicz
 • 141 450,00 zł - Konsorcjum firm: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna

Zaplanowana przez Miasto kwota: II część: 136 837,95 zł (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2020

Umowa z konsorcjum firm: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna została podpisana 27 lipca 2020 r. na kwotę 141 450,00 zł (za przygotowanie dokumentacji projektowej).

Projektowanie: od lipca 2020 do listopada 2021
Ogłoszenie II przetargu (na prace budowlane): wrzesień 2021

II przetarg (na prace budowlane) został ogłoszony 27 września 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII-271.23.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2021
Wynik przetargu: listopad 2021
Rozpoczęcie remontu: koniec 2021
Zakończenie remontu: koniec 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulic przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ewelina Dziuba tel. 42 272 62 47 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali usługowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt