Łódź Rewitalizuje

Działania

Pasaż Schillera

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa opracowywanie dokumentacji. Latem 2021 r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Meble miejskie, Fontanna, Plac zabaw, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Pasaż Schillera będzie miał charakter rekreacyjno – usługowego pasażu miejskiego poszerzonego, dzięki likwidacji miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu Miasta Łodzi, aby stworzyć plac miejski mogący gościć imprezy plenerowe. Na co dzień w miejscu obecnego parkingu działać będzie duża fontanna posadzkowa sprzyjająca odpoczynkowi i zabawie.

Fontanny oraz nowe, dające cień drzewa i wygodne ławki znajdą miejsce także w pozostałych częściach Pasażu. Do historycznego parku im. Henryka Sienkiewicza prowadzić będzie aleja drzew. Pojawi się także plac zabaw. 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł. (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (na dok. projektową): listopad 2019

Przetarg został ogłoszony 21 listopada 2019 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.123.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej: styczeń 2020

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 9 stycznia 2020 r. Złożona została 1 oferta:

  • 468 457,80 zł - Palmett Sp. z o. o. sp. k.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 295 200,00 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej: początek 2020
Projektowanie: do listopada 2020
Rozpoczęcie remontu: 2021
Zakończenie remontu: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PASAŻ

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Katarzyna Wójcik tel. 42 638 48 91 kat.wojcik@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt