Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 75/77

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa postępowanie przetargowe na realizację, dokumenty znajdują się w kontroli UZP - po kontroli nastąpi podpisanie umowy.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Teatr Pinokio z punktem bibliotecznym, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń,

Pofabryczne wnętrza dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna staną się nową siedzibą dla Teatru Pinokio. Powstanie w nich również punkt biblioteczny z księgarnią oraz pomieszczenia przeznaczone dla Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży - ośrodka skupiającego różne dziedziny sztuki adresowanej do dzieci i tworzonej przez nie. Budynek będzie gruntownie wyremontowany oraz rozbudowany. Zostanie także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poruszanie po budynku ułatwią zainstalowane windy. Powstanie atrakcyjna przestrzeń publiczna, pełniąca funkcje kulturowe, przeznaczona dla całych rodzin. Wokół budynku utworzony zostanie ogólnodostępny teren zielony.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2017

I przetarg został ogłoszony 10 sierpnia 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.55.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 października 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 45 983 750,74 zł - SKB S.A.
 • 49 987 200,00 zł - Konsorcjum: T4B Budownictwo Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o., Merx Sp. z o.o.
 • 41 780 640,00 zł - Konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD

Zaplanowana przez Miasto kwota: 35 522 400 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2018

II przetarg został ogłoszony 8 października 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.92.2018

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: grudzień 2018

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 12 grudnia 2018 r. Wpłynęły dwie oferty:

 • 58 900 026,00 zł - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane BUDOMAL Artur Leśniak, "MOSAICON" Sp. z o.o. Maria Potz
 • 46 789 200,00 zł - Konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Interior Karolina Pawlak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 36 453 845,71 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie III przetargu (dok. projektowa): maj 2019

III przetarg został ogłoszony 14 maja 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.32.2019

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: lipiec 2019

Otwarcie ofert w III przetargu nastąpiło 11 lipca 2019r. Wpłynęło osiem ofert:

 • 1 057 800,00zł - Pracownia Architektoniczna arch. Cezary Furmanek
 • oferta nieczytelna - INNDOM Sp. z o.o.
 • 940 950,00 zł - konsorcjum firm: Studium Sp. z o.o. Sp. k. i Studium Sp. z o.o.
 • 630 000,00 zł - Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11
 • 1 388 000,00 zł - LODROM Sp. z o.o.
 • 669 200,00 zł - Franczok Józek Port Pracownia i Studio Architektury
 • 1 414 500,00 zł - Eco - Investment Poland Sp. z o.o.
 • 950 000,00 zł - PAS PROJEKT Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 1 332 973,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2019

Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano 6 września 2019 roku.

Projektowanie: od września 2019 do sierpnia 2020
Ogłoszenie IV przetargu (prace remontowe): październik 2020

IV przetarg został ogłoszony 14 października 2020 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-II.271.19.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2020
Wynik przetargu: grudzień 2020
Rozpoczęcie remontu: II kwartał 2021
Zakończenie remontu: IV kwartał 2022
Uruchomienie Centrum dla Najmłodszych: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Sosnowska-Kowalska tel. 42 638 48 92 i.sosnowska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Remigiusz Kubiak tel. 798 731 848 r.kubiak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
Teatru Pinokio Natalia Rydlewska vel Ryglewska tel. 42 638 52 81 n.rydlewska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt