Łódź Rewitalizuje

Działania

Legionów 37a

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwają prace budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

kwiecień 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący przebudowę mieszkań oraz powstanie lokali handlowo-usługowych w budynku. Podwórko także zostanie na nowo zagospodarowane.

W ramach przebudowy podniesione zostanie poddasze, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie mieszkań na najwyższej kondygnacji. Ponadto przebudowa obejmie budynek dawnej stajni i przybudówki, w północno-zachodniej części działki wybudowana będzie kotłownia. Przewiduje się rozbiórkę istniejących garaży i pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanych w północno-wschodniej części nieruchomości.

Po remoncie zaplanowano:

 • w budynku frontowym – poddasze mieszkalne, parter przeznaczony na restaurację, lokal usługowy, biura na trzech piętrach,
 • w budynku prawej oficyny – poddasze mieszkalne, parter przeznaczony na rowerownię oraz pracownie, pozostałe kondygnacje – mieszkania,
 • w budynku lewej oficyny – poddasze użytkowe mieszkalne, parter przeznaczony na pomieszczenia pracowni artystycznych, pozostałe kondygnacje – mieszkania,
 • w budynku przybudówki - mieszkania,
 • w budynku dawnej stajni - pracownię artystyczną.

W budynku powstanie:

 • 27 mieszkań komunalnych,
 • 1 lokal usługowy,
 • 1 restauracja,
 • 6 biur,
 • 4 pracownie artystyczne.

Podwórko zostanie częściowo utwardzone, powstanie przejazd prowadzący od bramy do miejsc parkingowych z kostki kamiennej, pojawią się chodniki przy elewacjach budynku, zieleń w postaci trawników i niskich drzew, murowane ogrodzenie w północnej granicy działki (wraz z pnączami roślinnymi) oraz na niewielkich odcinkach wschodniej i zachodniej granicy działki. Ponadto zostanie wykonane oświetlenie terenu oraz iluminacja elewacji frontowej budynku od ul. Legionów.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2018

I przetarg został ogłoszony 14 maja 2018 r. 

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.9.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 22 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta: 

 • 26 930 152,05 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o

Zaplanowana przez Miasto kwota:  12 531 297,76 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2018

II przetarg został ogłoszony 15 października 2018 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.24.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  12 531 297,76 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: marzec 2019

III przetarg został ogłoszony 1 marca 2019 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.2.2019

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: kwiecień 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 kwietnia 2018 r. Wpłynęły 3 oferty: 

 • 16 440 123,12 zł - SKB S.A.
 • 17 656 757,40 zł  - Maria Potz "Mosaicon" Sp. z o.o.
 • 23 490 000,00 zł - ZAB - BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  12 531 297,76 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2019

Umowę z SKB S.A. na kwotę 16 440 123,12 zł podpisano 5 listopada 2019 roku.

Projektowanie: 2019-2021
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2021
Zakończenie remontu: kwiecień 2022
Wprowadzenie mieszkańców: IV kwartał 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

Zdjęcia kamienicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Gajewska tel. 42 272 64 65 ag.gajewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Małgorzata Woźniakiewicz tel. 798 736 115 m.wozniakiewicz@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt