Łódź Rewitalizuje

Działania

1 - okolice ul. Włókienniczej

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Okolica zmieni się dzięki połączeniu remontów z działaniami na rzecz poprawy jakości życia  mieszkańców. Po przebudowie okolica ma być przyjaznym miejscem do życia i atrakcyjną przestrzenią dla turystów. Na ul. Włókienniczej, która stanowi najważniejszą część obszaru, zostanie wyremontowana większość kamienic, a na ich fasadach powstaną artystyczne formy. Historia ulicy zostanie upamiętniona poprzez zachowanie fontanny „Kochankowie z ulicy Kamiennej”. Pomiędzy ul. Jaracza i ul. Włókienniczą stworzony zostanie nowy pasaż z fontanną, który swoją nową nazwę będzie zawdzięczał Hilaremu Majewskiemu, przedwojennemu architektowi miasta Łodzi, którego kamienica stoi tuż obok niego. Zabytkowe ceglane komórki na tyłach ul. Włókienniczej zostaną zachowane i przekształcone w murki do siedzenia. W najbliższej okolicy zostanie wyremontowanych 26 budynków, w tym budynek Gimnazjum nr 2 przy ul. Jaracza 26. Dla mieszkańców zostanie oddanych 486 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych z kuchniami lub aneksami kuchennymi. Powstanie dużo nowej zieleni - na podwórkach i ulicach pojawią się drzewa, pnącza, rabatki kwiatowe, krzewy i trawniki. Na każdym podwórku będą ławki, kosze na śmieci i miejsca do sortowania śmieci. Mieszkańcy będą mogli trzymać swoje rowery i wózki dziecięce w specjalnych pergolach lub pomieszczeniach w budynkach. Przy budynkach, w których powstaną mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, powstaną miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb tych osób. W najbliższej okolicy powstaną place zabaw dla dzieci oraz skwerki, na których będzie można odpocząć.

Po zakończeniu remontu mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu nowych bądź wyremontowanych instytucji:

Na obszarze działają Gospodarze i Latarnicy, którzy pomagają z przeprowadzkami oraz rozwiązywaniem trudnych problemów mieszkańców. Przed zakończeniem remontów, planowany jest szereg działań, których celem będzie poznanie przez mieszkańców nowych instytucji zlokalizowanych w tej okolicy.

 

Mapa działań w projekcie 1

   Budynki
   Nowe przestrzenie publiczne
   Remonty przestrzeni publicznych
   Granica projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

 
Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.
Całkowita wartość projektu: 228 953 559,67 zł
Dofinansowanie na realizację projektu: 105 700 433,47 zł (63,40% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 101 218 478,79 zł. 

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt