Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 2

  

Najważniejsze ogłoszenia
Wkrótce podpisanie umowy na realizację, która obejmować będzie również nieruchomość przy ul. Wschodniej 52.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 16 miesięcy na ukończenie inwestycji, a więc inwestycja powinna zakończyć się na przełomie 2022 i 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Lokale usługowo-handlowe,

Budynek zostanie gruntownie odnowiony. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

  • 21 mieszkań komunalnych, w tym 1 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską  i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 2, 4 oraz ul. Wschodniej 50, 52):

  • 40 882 842,14 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 44 819 635,48 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 30 894 607,41 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 31 031 763,83 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 20 lutego 2018 roku:

Numer przetargu:  DOA-ZP-III.271.13.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 16 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 3 kamienic przy ul. Wschodniej 50, 52 i ul. Włókienniczej 2):

  • 38 595 814,07 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 26 302 986,97 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A. została podpisana 28 września 2018 r. na kwotę 38 595 814,07 zł. (na pakiet 3 kamienic przy ul. Wschodniej 50, 52 i ul. Włókienniczej 2).

Projektowanie: wrzesień 2018 - grudzień 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2020
Ogłoszenie przetargu (aranżacja architektoniczna dla elewacji budynku frontowego): lipiec 2020

Przetarg został ogłoszony 3 lipca 2020 roku:

Numer przetargu:  ZIM-DZ.2621.9.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2020
Wynik przetargu: wrzesień 2020
Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2022 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Stachowicz-Kassyańska tel. 42 272 64 99 a.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Agnieszka Skibińska tel. 798 734 702 a.skibinska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
       
       

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt