Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 52

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszono przetarg. Czekamy na oferty.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

informacja wkrótce

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku będą ławki, altany jako miejsca spotkań dla mieszkańców oraz trzepak. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki kamiennej i płyt betonowych. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy, rośliny pnące oraz drzewo, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dla pnączy powstanie trejaż na altanie śmietnikowej. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

  • 18 mieszkań komunalnych
  • 6 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 2, 4 oraz ul. Wschodniej 50, 52):

  • 40 882 842,14 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 44 819 635,48 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 30 894 607,41 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 31 031 763,83 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 20 lutego 2018 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.13.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 16 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 3 kamienic przy ul. Wschodniej 50, 52 i ul. Włókienniczej 2):

  • 38 595 814,07 zł - Mosty Łódź S.A.
Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A. została podpisana 28 września 2018 r. na kwotę 38 595 814,07 zł. (na pakiet 3 kamienic przy ul. Wschodniej 50, 52 i ul. Włókienniczej 2).

Projektowanie: od września 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2020
Ogłoszenie przetargu (aranżacja architektoniczna dla elewacji budynku frontowego i podwórza): lipiec 2020

Przetarg został ogłoszony 3 lipca 2020 roku:

Numer przetargu:  ZIM-DZ.2621.9.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2020
Wynik przetargu: wrzesień 2020
Zakończenie remontu: wrzesień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 roku.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Marcin Kapuściński tel. (42) 272-64-65 m.kapuscinski@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt