Łódź Rewitalizuje

Działania

Jaracza 26

  

Najważniejsze ogłoszenia

Zakończono remont.

 

 

Inwestycja zrealizowana

 

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Placówki edukacyjne, Drzewa, Zieleń, Siłownia plenerowa, Oświetlenie, iluminacja,

Budynek Publicznego Gimnazjum nr 2 zostanie ocieplony i zmodernizowany. Remont będzie odbywał się z poszanowaniem i zachowaniem detali takich jak np. oryginalne kafelki na korytarzach. Konserwacja szczegółów architektonicznych pozwoli na przywrócenie historycznej formy elewacji. Pomieszczenia wewnątrz szkoły zostaną nieznacznie przebudowane. W budynku oraz na dziedzińcu szkoły powstaną siłownie. Zewnętrzna będzie miała charakter ogrodzonej stacji street workout i będzie składała się z urządzeń takich jak wahadło, wioślarz, orbitrek czy biegacz. Nowe ogrodzone boisko dostosowane będzie do potrzeb różnych dyscyplin. Zagrać na nim będzie można m.in. w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną. Jego nawierzchnia wykonana zostanie z gumy. Pozostała część podwórza pokryta będzie dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostanie zasiany trawnik. Chwilę odpoczynku umożliwią ławki, a czystość na terenie zewnętrznym szkoły zapewnią kosze na śmieci. Do istniejących drzew zostanie dosadzonych 8 nowych.

Szkoła zostanie wyposażona w windę oraz rampy, dzięki czemu będzie dostępna dla osób z ograniczeniami ruchu. Zakres robót będzie obejmował również remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej i gazowej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Szkoła będzie podłączona do sieci centralnego ogrzewania oraz uzyska dostęp do światłowodu, który jest technologią gwarantującą szybki transfer danych. Wejście do szkoły zostanie przeniesione od strony pasażu łączącego ul. Jaracza z ul. Włókienniczą (tzw. „Pasaż Majewskiego”). Po zakończeniu remontu będzie w budynku szkoła ponadpodstawowa (gimnazjum zostanie zlikwidowane przez reformę oświaty). Najbardziej uciążliwe prace będą robione w wakacje by nie przeszkadzać uczniom.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 25 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.24.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 31 sierpnia 2017 roku. Wpłynęły 3 oferty:

  • 11 377 500,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o.
  • 10 420 000,00 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 13 258 170,00 zł - konsorcjum: VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. K., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 244 141,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: marzec 2018

Umowa z konsorcjum firm VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. K., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz została podpisana 22 marca 2018 r. na kwotę 13 258 170,00 zł.

Projektowanie: od marca 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2019

9 lipca 2018 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe w budynku. Właściwe prace remontowe rozpoczną się w styczniu 2019 roku. Najbardziej uciążliwe prace będą wykonywane w wakacje, ponieważ szkoła będzie normalnie funkcjonowała w trakcie remontu.

Zakończenie remontu: maj 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Marcin Kapuściński tel. (42) 272-64-65 m.kapuscinski@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt