Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Traugutta (na odcinku Sienkiewicza - Kilińskiego)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zakończono remont.

 

 

Inwestycja zrealizowana

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa, Zieleń,

Fragment ulicy Traugutta pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego, znajdujący się na ważnym ciągu komunikacyjnym między ul. Piotrkowską a dworcem Łódź Fabryczna, zostanie gruntownie wyremontowany. Najważniejszą zmianą będzie powrót przebiegu ulicy do jej historycznego śladu, który obecnie w przestrzeni zaznacza szpaler drzew przed wieżowcem Textilimpeksu.

Wzdłuż nowej jezdni powstaną chodniki z wydzielonymi miejscami parkingowymi. Istniejący szpaler drzew zostanie uzupełniony nowymi nasadzeniami. Pojawią się również dodatkowe zieleńce. Na chodnikach zainstalowane zostaną: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Stare oświetlenie zostanie zastąpione nowymi, stylizowanymi latarniami. Oświetlone będą także niektóre z koron drzew oraz zieleńce. Zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza. Ulica dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2017

Przetarg został ogłoszony 13 kwietnia 2017 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.6.2017

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 26 lipca 2017 r.. Wpłynęły 2 oferty:

  • 6 765 000,00 zł  - KRAL sp. z o.o 
  • 6 068 820,00 zł  - Konsorcjum firm: Larkbud Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „KEMY” Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 036 958,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2017

Umowa z Konsorcjum firm: Larkbud Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane „KEMY” Sp. z o.o. została podpisana 20 listopada 2017 r. na kwotę 6 068 820,00 zł    

Projektowanie: od listopada 2017 do lipca 2018

Projektowanie trwało do listopada 2017 r. do lipca 2018 r..

Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2018

W czerwcu 2018 r. rozpoczął się remont ulicy. 

Zakończenie remontu: sierpień 2019

Inwestycję zakończono 30 sierpnia 2019 roku.

Otwarcie ulicy: jesień 2019

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ryszard Gruszczelak tel. (42) 638-48-83 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt