Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 33

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwają prace. Możliwe uciążliwości w postaci hałasu lub pyłu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Instytucje społeczne, Drzewa, Zieleń,

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 33 będzie gruntownie wyremontowany. Dodatkowo rozbudowana będzie oficyna zachodnia kamienicy i północna część poddasza budynku frontowego. Łączna powierzchnia mieszkań zostanie zwiększona. Wprowadzone zostanie centralne ogrzewanie. W kamienicy na paterze i w części rozbudowywanej będzie mieścił się Dom Dziennego Pobytu. W ramach dodatkowej funkcji społecznej w tym budynku powstanie mieszkanie chronione dla osób z pieczy zastępczej. Poza tym na paterze będą lokale usługowo-handlowe, natomiast na poddaszu miasto zaproponuje twórcom powierzchnie na pracownie. Na dziedzińcu wewnętrznym budynku stworzona zostanie przestrzeń wypoczynkowa, z dodatkową zielenią w postaci drzew i krzewów, pergolami oraz ławkami. 

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: styczeń 2017

I Przetarg został ogłoszony 11 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.1.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: styczeń 2017

II przetarg został ogłoszony 18 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.2.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (na pakiet 2 kamienic przy ul. Tuwima 33 i Tuwima 35):

  • T.B.I. TASBUD S.A. - 15 360 740,34 zł
  • BUDOMAL Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe Rafał Leśniak 15 726 428,61 zł

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 891 600,00 zł (na pakiet 2 kamienic przy ul. Tuwima 33 i Tuwima 35):

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 12 stycznia 2018 r. na kwotę 15 726 471,15 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2018

7 sierpnia 2018 r. wykonawcy został przekazany plac budowy.

Zakończenie remontu: sierpień 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Anna Sus tel. (42) 638-50-58 a.sus@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Marcinem Borusławskim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt