Łódź Rewitalizuje

Działania

Rewolucji 1905 r. 31

  

Najważniejsze ogłoszenia
Inwestycja będzie kontynuowana. Z uwagi na zawalenie się części nieruchomości termin zakończenia prac  może zostać wydłużony.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

z uwagi na realizację zaleceń PINB termin zakończenia remontu nie został jeszcze ustalony

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Nawierzchnia podwórza zostanie wykonana z kostki i płyt kamiennych. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy, drzewo oraz rośliny pnące, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. Na podwórku będą ławki i altana, jako miejsce spotkań mieszkańców. Do dyspozycji mieszkańców będą też 2 stojaki na rowery. W budynku gospodarczym będzie znajdował się parking na wózki i rowery.

W budynku powstaną:

  • 34 mieszkania komunalne
  • 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 29 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.25.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 8 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 11 493 186,19 zł - SKB S.A.
  • 7 482 300,00 zł - Konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. i Erekta Budownictwo Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 759 400,52 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 22 lutego 2018 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 maja 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 9 250 000,00 zł - konsorcjum: P.B. PAGMA-BUD S.A. Paweł Siminiak, EL-SERWIS Jarosław Mierzejewski
  • 9 199 650,00 zł  - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota:  8 195 740,05 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2018

Umowa z konsorcjum: P.B. PAGMA-BUD S.A. Paweł Siminiak, EL-SERWIS Jarosław Mierzejewski została podpisana 16 sierpnia 2018 r. na kwotę 9 250 000,00 zł.

Projektowanie: sierpień 2018 - czerwiec 2019
Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2019
Zakończenie remontu: marzec 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Agnieszka Stachowicz-Kassyańska tel. (42) 638-51-87 a.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019 r.

Kontakt