Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 102

  

Najważniejsze ogłoszenia
Podpisano umowę z wykonawcą w maju 2020. Rozpoczęło się projektowanie.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

W zakres remontu kamienicy przy Piotrkowskiej 102 wchodzi odnowienie elewacji od strony podwórza i zagospodarowany podwórza. 

Odtworzone będą detale takie jak parapety, gzymsy itp. Uzupełnione będzie oświetlenie na elewacjach przy wejściach do budynku oraz w części drzwi i parteru.

W obrębie podwórza przewiduje się przebudowę instalacji. Ponadto będzie nowa nawierzchnia z płyt kamiennych i granitowych. W posadzkę podwórza zostaną wprowadzone historyczne płyty żeliwne, pochodzące, np. z wyburzonych łódzkich fabryk. Podwórko zachowa obecny układ z uwzględnieniem sezonowych ogródków gastronomicznych.

Budynek będzie miał nadal funkcje usługowo-biurowe: restauracje, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, I piętro w budynku frontowym oraz część oficyny południowej biura Urzędu Miasta.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2018

l przetarg został ogłoszony 9 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.12.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

l przetarg:

Otwarcie ofert nastąpiło 26.06.2018 r.

Nie wpłynęła żadna oferta na część zamówienia dotyczącą budynku przy ul. Piotrkowska 102.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2019

II przetarg został ogłoszony 17 grudnia 2019 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.26.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 20.01.2020 r.  Wpłynęła jedna oferta:

  • 2.431.710,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2.041.800,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: maj 2020

Umowę z  Przedsiębiorstwem Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski podpisano 22. maja 2020 r. na kwotę 2.431.710,00 zł.

Projektowanie: od maja do listopada 2020
Rozpoczęcie remontu: grudzień 2020
Zakończenie remontu: listopad 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Lidia Pietrzykowska - Dudek tel. 506-663-863 l.pietrzykowska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt