Łódź Rewitalizuje

Działania

Legionów 44

  

Najważniejsze ogłoszenia
Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęło się projektowanie.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę lokali mieszkalnych oraz powstanie lokali handlowo-usługowych, stworzenie domu dla małoletnich matek z dziećmi, świetlicy środowiskowej, a także zagospodarowanie podwórka. W podwórku powstanie zieleniec z ławeczkami połączonymi pergolą, w głębi podwórza znajdzie się plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, pojawią się dodatkowe ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Ponadto pomiędzy budynkiem frontowym a kotłownią powstaną 2 miejsca postojowe. Teren podwórka zostanie oświetlony. Południową granicę zamknie nowe murowane ogrodzenie. Teren posesji będzie dostępny w całości dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.

Po remoncie i przebudowie zaplanowano:

 • w budynku frontowym – mieszkania i lokale handlowo-usługowe w parterze, doświetlenie poddasza i zaadaptowanie go na mieszkanie – dom małoletniej matki z dzieckiem dla 7 młodych mam,
 • w budynku lewej oficyny – mieszkania,
 • w budynku prawej oficyny – świetlicę środowiskową z dodatkowymi funkcjami terapeutycznymi,
 • w budynkach gospodarczych – po ich częściowym rozebraniu i odbudowie, funkcje gospodarcze, powstanie w nich także kotłownia i śmietnik.

W budynku powstanie:

 • 20 mieszkań komunalnych,
 • 5 lokali handlowo-usługowych,
 • dom dla małoletnich matek z dziećmi,
 • świetlica środowiskowa.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2018

I przetarg został ogłoszony 14 maja 2018 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.9.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 22 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 23 950 500,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 398 854,29 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2018

II przetarg został ogłoszony 15 października 2018 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.24.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Wpłynęły dwie oferty:

 • 24 000 000,00 zł - ZAB BUD Sp. z o.o.
 • 15 858 000,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota:  14 398 854,29 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie III przetargu: wrzesień 2019

III przetarg został ogłoszony 9 września 2019 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.13.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 30 października 2019 r. Wpłynęły 2 oferty: 

 • 14 065 000,00 zł- ZAB-BUD Sp. z o. o.
 • 14 851 311,00 zł  - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota:  14 398 854,29 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2020

Umowa z firmą ZAB-BUD Sp. z o. o. została podpisana 25 lutego 2020 r. na kwotę 14 065 000,00 zł.

Projektowanie: od lutego 2020 do sierpnia 2020
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2020
Zakończenie remontu: sierpień 2022
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Bartosz Frątczak tel. 506-664-001 b.fratczak@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 506-663-665 j.gawronska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski 506664323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt