Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 115

  

Najważniejsze ogłoszenia
16 października 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Meble miejskie, Zieleń,

Przy Piotrkowskiej 115 nastąpi pełny remont kamienicy.

Układy pomieszczeń zostaną zmienione, pojawią się dodatkowe okna i balkony, a istniejące okna zostaną powiększone. Nadbudowane zostanie poddasze, które będzie oddane na cele użytkowe. Planuje się dodatkowe pomieszczenie w budynku na rowery i wózki, schodołaz i sprzęt ogrodniczy dla mieszkańców.

W kamienicy będą mieszkania komunalne, mieszkania chronione, świetlica - Centrum Aktywności Lokalnej, lokal usługowy i pracownie twórcze. Nowe funkcje społeczne budynku jak mieszkania chronione i świetlica środowiskowa mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z problemów życia codziennego, wzajemne wsparcie osób z różnorodnymi problemami, inicjowanie, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych, aktywizację i edukację społeczności lokalnej.

Istniejący zjazd od strony alei Tadeusza Kościuszki zostanie zachowany. Teren zewnętrzny budynku będzie na nowo urządzony jako skwer dla odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Zachowany będzie istniejący drzewostan oraz dodana będzie duża ilość nowej zieleni, krzewów i roślinności dekoracyjnej, w tym pergole porośnięte zielenią pnącą. Będą tam również ławki i huśtawki. Teren zostanie oświetlony i dodatkowo będzie podświetlona posadzka oraz pergole porośnięte zielenią pnącą.

W budynku powstaną:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2020

Przetarg został ogłoszony 27 marca 2020 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2020

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 5 maja 2020 r. Wpłynęło 7 ofert:

  • 6 240 777,77 zł - Vision Invest Sp. z o.o. Sp. K
  • 7 141 380,00 zł - VIK-BUD Sp. z o.o Sp. K.
  • 8 880 846,00 zł - „Lepiko” Sp. z o.o.
  • 10 038 645,00 zł - MERX Sp. z o.o.
  • 8 800 000,00 zł - Michał Szymczyk Zakład Ogólnobudowlany
  • 8 193 891,00 zł - PAGMA-BUD Sp. z o.o. Sp. K
  • 7 247 160,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 6 945 810,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: I połowa 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - grudzień 2020
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2021
Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2022
Uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Lidia Pietrzykowska - Dudek tel. 506-663-863 l.pietrzykowska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt