Łódź Rewitalizuje

Działania

Roosevelta 15

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń,

Budynek przeznaczony zostanie na biura samorządowej administracji województwa. Znajdzie się tu m.in. siedziba Sejmiku Województwa, Departament Infrastruktury oraz Departament Prawno-Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego. Budynek będzie gruntownie wyremontowany. W środku przywrócony zostanie mu pierwotny, historyczny układ pomieszczeń. Na parterze znajdzie się sala obrad, sale konferencyjne oraz gabinety. Pierwsze i drugie piętro przeznaczone zostaną na biura. Budynek wyposażony zostanie w windę. Na dziedzińcu pojawi się nowa posadzka. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana. Pojawią się też nowe rośliny.

Za remont budynku odpowiada partner Miasta Łodzi: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt