Łódź Rewitalizuje

Działania

Narutowicza 4

  

Najważniejsze ogłoszenia
27 listopada 2018 przekazano plac budowy wykonawcy. Rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe. Kontynuowane jest projektowanie.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2019

CO POWSTANIE?

Elewacja frontowa kamienicy została wyremontowana w ramach programu „Mia100 Kamienic”, teraz czas na gruntowny remont reszty budynku wraz z podłączeniem go do sieci ciepłowniczej.

Zachowa on swoją dotychczasową funkcję mieszkalno-użytkową.  Lokale dla przedsiębiorców znajdować się będą na parterze oraz na pierwszym piętrze. Wyższe kondygnacje przeznaczone zostaną na mieszkania. Po remoncie wszystkie mieszkania posiadać będą łazienkę oraz kuchnię lub aneks kuchenny. W budynku powstanie również jedno mieszkanie chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej.

Duże zmiany zajdą także na podwórku, które stanie się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców. Murowane budynki gospodarcze zostaną wyremontowane, natomiast drewniane będą rozebrane. Zasadzona zostanie zieleń niska i krzewy. Pozostała część podwórka wyłożona będzie kostką granitową. Na budynku umieszczone będą budki lęgowe dla jerzyków.

W budynku powstanie:

  

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017 - ✓

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Otwarcie ofert: styczeń 2018 - ✓

 

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 30 stycznia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 317 210,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych - Sławomir Ostrowski- 
  • 5 000 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk - 5 000 000,00 zł

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 317 300,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert


 W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 lipca 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 4 202 660,00 zł - Konsorcjum firm: Zakład Remontowo -Budowlany Amer-Bud Jabłońscy Sp. j., P.P.H.U. WIM – TRANS Witold Michalak 
  • 2 992 194,52 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki 
  • 3 880 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 317 300,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018 - ✓

Umowa z firmą Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk została podpisana 26 kwietnia 2018 r. na kwotę
5 000 000,00   zł.

Projektowanie: od kwietnia do listopada 2018 - ✓

Projektowanie budynku trwało od kwietnia 2018 r. do sierpnia 2018 r.

Rozpoczęcie remontu: listopad 2018

W listopadzie 2018 r. planowane jest rozpoczęcie remontu.

Zakończenie remontu: październik 2019

We wrześniu 2019 r. planowanie jest zakończenie prac remontowych.

Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Milena Wika tel. (42) 638-52-81 m.wika@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Marcinem Borusławskim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt