Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 22

  

Najważniejsze ogłoszenia
Kończy się projektowanie.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne, Zieleń,

Budynek zmieni swoją dotychczasową funkcję mieszkalną na usługową.

W kamienicy przeprowadzony zostanie gruntowny remont. Zainstalowane zostanie centralne ogrzewanie.

Budynek frontowy będzie nadbudowany, a oficyny połączone zostaną ze sobą nowym łącznikiem. Wyburzone zostaną drewniane budynki gospodarcze oraz część jednej z oficyn. Na parterze budynku powstanie świetlica - centrum aktywności lokalnej. Podwórko będzie odnowione. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się miejsca postojowe dla rowerów, ławki, kosze na śmieci oraz przestrzenie zielone. Wzdłuż jednej ze ścian zasadzone zostaną rośliny pnące.

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: kwiecień 2017

I przetarg został ogłoszony 11 kwietnia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.4.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 lipca 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 391 000,00 zł.

Ogłoszenie II przetargu: wrzesień 2017

II przetarg został ogłoszony 19 września 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.36.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 października 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 391 000,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie III przetargu: sierpień 2018

III przetarg został ogłoszony 1 sierpnia 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 września 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 28 920 000,00 zł - Konsorcjum firm SKB s.a. i SKB sp. z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 387 310,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie IV przetargu: październik 2018

IV przetarg został ogłoszony 15 października 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.26.2018

Przejdź do strony przetargu

 

Otwarcie ofert: listopad 2018

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 listopada 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 37 761 000,00 zł - P.U.H Dekorum BUD Kontrakty Sp. z o.o. Sp. K.
  • 27 830 905,64 zł - Konsorcjum firm SKB Budownictwo sp. z o.o. i SKB S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 387 310,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie V przetargu (na dokumentację projektową): lipiec 2019

V przetarg został ogłoszony 29 lipca 2019 roku.

Numer przetargu:DOA-ZP-II.271.78.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2019

W V przetargu otwarcie ofert nastąpiło 29 sierpnia 20179r. Wpłynęło 5 ofert:

  • Pracownia Architektoniczna - Arch. Cezary Furmanek - 458 790 zł
  • An Archi Group Sp z o.o. - 948 330 zł
  • Chmielewski Skała Architekci s.c. - 698 500 zł
  • Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp z o.o. Sp. k. - 488 310 zł
  • INNDOM Sp z o.o. - oferta niekompletna

Zaplanowana przez Miasto kwota: 578 100,00 zł.

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2019

Umowa z firmą Pracownia Architektoniczna - Arch. Cezary Furmanek została podpisana 16 października 2019 r.

Projektowanie: od października 2019 do lipca 2020
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2021

Jesienią 2019 r. planowane jest rozpoczęcie remontu.

Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie najemców: 2022

Najemcy będą mogli wprowadzić się w 2022 r.

Uruchomienie świetlicy środowiskowej i miejsca wsparcia przedsiębiorczości: 2022

Placówka edukacyjno-kulturalna zostanie uruchomiona w 2022 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Cię do właściwej osoby.

Kontakt