Łódź Rewitalizuje

Działania

Kilińskiego 28

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa przetarg. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Budynek, który figuruje w gminnej ewidencji zabytków, zostanie całkowicie odnowiony wraz z podwórkiem. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. W budynku gospodarczym będzie śmietnik i pomieszczenia na wózki i rowery. Nawierzchnia podwórka zostanie wykonana z kostki kamiennej oraz posadzony zostanie trawnik. Zasadzone zostaną również niskie krzewy w rodzaju bukszpanu. Na podwórku znajdą się stylizowane ławki, nad którymi będą pergole z pnączami. Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak oraz kosz na śmieci. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Ponadto teren zostanie oświetlony i zyska nowe stylizowane ogrodzenie od strony północnej i wschodniej.

W budynku powstanie:

  • 16 mieszkań komunalnych
  • 3 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: październik 2019

I przetarg został ogłoszony 2 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.15.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: jesień 2019
Wynik przetargu: jesień 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2019
Projektowanie: listopad 2019 - sierpień 2020
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2020
Zakończenie remontu: listopad 2021
Wprowadzenie mieszkańców: II połowa 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w II połowie 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Aleksandra Płoszka-Kabza tel. 506-663-762 a.ploszka@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Aleksandra Płoszka-Kabza tel. 506-663-762 a.ploszka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -64-05 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Aleksandrą Płoszką-Kabzą, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt