Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 77

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace remontowe.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń,

Przy ul. Piotrkowskiej 77 w ramach remontu odnowione zostaną elewacje, wyremontowane będzie podwórze a także wykonane zostaną prace remontowe w oficynie. Wszystko odbędzie się pod okiem Konserwatora, ponieważ obiekt ten wpisany jest to rejestru zabytków.

Tak jak dotychczas, dawny pałac Maksymiliana Goldfedera pełnił będzie funkcję usługową, a działające w nim od lat lokale gastronomiczne, które na stałe wpisały się w gastronomiczną i rozrywkową mapę Łodzi, pozostaną w budynku. W oficynie i na nieużytkowanym poddaszu powstaną nowe lokale biurowe.

Podwórze wyłożone zostanie nową posadzką. Powstanie  na nim dwupoziomowy ogródek przeznaczony dla lokali gastronomicznych. Drewniana przybudówka baru zostanie rozebrana, a w jej miejsce pojawi się zabudowa nawiązująca charakterem do pozostałej części budynku. Zasadzona zostanie również zieleń niska, drzewa oraz roślinność pnąca umocowana na specjalnych stelażach.

W budynku powstaną:

  • lokale gastronomiczne,     
  • 16 lokali biurowych.                                 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2017

Przetarg został ogłoszony 15 marca 2017 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.3.2017

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 28 lipca 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 949 158,63 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 8 979 000,00 zł  - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych - Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 247 150,00 zł 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski została podpisana 17 kwietnia 2018 r. na kwotę  8 979 000,00 zł.  

Projektowanie: od kwietnia 2018 do czerwca 2019

Projektowanie budynku trwa od kwietnia do października 2018 r. 

Rozpoczęcie remontu: październik 2018

Prace remontowe rozpoczęły się 10 października 2018 roku

Zakończenie remontu: listopad 2020
Wprowadzenie najemców: 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt