Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 42

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Obszar placu zabaw będzie posiadał nawierzchnie gumową. Na wyznaczonym terenie zielonym będzie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy. Ilość drzew pozostanie bez zmian.

W budynku powstanie:

Na podwórzu powstaną:

  • 4 ławki,
  • 2 kosze na śmieci,
  • altana na odpady,
  • altana w formie miejsca do wypoczynku,
  • 3 stojaki na rowery,
  • huśtawka,
  • piaskownia,
  • ogrodzenie z furtką placu zabaw dla dzieci,
  • ogrodzenie z furtką.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Pagma-Bud Paweł Siminiak została podpisana 10 sierpnia 2018. na kwotę 6 853 290,00 zł.

Projektowanie: od sierpnia 2018 do maja 2019
Rozpoczęcie remontu: maj 2019
Zakończenie remontu: wrzesień 2020
Wprowadzenie mieszkańców: koniec 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się pod koniec 2020 r.

Uruchomienie biblioteki: koniec 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Agnieszka Stachowicz-Kassyańska tel. (42) 638-51-87 a.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pllodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt