Łódź Rewitalizuje

Działania

Północna 23

  

Najważniejsze ogłoszenia

 Rozstrzygnięto postępowanie. Czekamy na wyniki kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe,

Wszystkie budynki zostaną całkowicie odnowione, zyskają nową elewację oraz zostaną podłączone do centralnego ogrzewania.  Wszystkie mieszkania posiadać będą osobne kuchnie lub aneksy kuchenne oraz łazienki. Jeden z  budynku po remoncie pełnił będzie funkcje środowiskowego domu samopomocy. Powstanie tu także placówka opiekuńczo wychowawcza oraz świetlica środowiskowa pełniąca rolę Centrum aktywności Lokalnej.  Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez instalacje wind. Gruntowny remont przejdzie także podwórze, które pokryje głównie kostka z elementami betonowymi. Na wyznaczonym terenie zostanie zasiany trawnik. Niska zieleń będzie reprezentowana przez liczne nasadzenia krzewów w formie rabat. Zasadzonych zostanie także 11 drzew, których wraz z istniejącymi będzie 20. Kosze na odpady znajda swoje miejsce w estetycznej altanie. Na podwórku powstaną miejsca do wypoczynku z ławkami i stolikami. Nie zabraknie również miejsca dla dzieci, które będą mogły się bawić na nowym placu zabaw. Do ich dyspozycji będzie huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia i piaskownica.

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

 W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 13 890 042,34 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 12 980 700,00 zł - konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota:  10 021 608,79 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert - zestawienie

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie III przetargu: grudzień 2019

III przetarg został ogłoszony 9 grudnia 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.21.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 stycznia 2020 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 13 360 000,00 zł - Konsorcjum firm: 1. FHU „WarBud” Wojciech Wardencki i WarBud Sp.z o.o.
  • 14 544 750,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
  • 14 958 789,07 zł - „Lepiko” Sp. z o.o.
  • 14 841 006,00 zł - PAGMA-BUD sp. z o.o. sp.k.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  10 009 752,27 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Wynik przetargu: luty 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: połowa 2020
Projektowanie: od października 2019 do lipca 2020
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2020
Zakończenie remontu: wrzesień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

Uruchomienie placówki opiekuńczo-wychowawczej: 2021

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zostanie uruchomiona w 2021 r.

Uruchomienie świetlicy środowiskowej: 2021

Świetlica środowiskowa zostanie uruchomiona w 2021 roku.

Uruchomienie środowiskowego domu samopomocy: 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -61-83 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt