Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 35

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwają prace budowlane. Możliwe uciążliwości w postaci hałasu lub pyłu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne, Drzewa, Zieleń,

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 35 zmieni swoją funkcję na budynek biurowy. W budynku będzie mieścił się Punkt Pracy Socjalnej. Nadbudowane zostanie poddasze i obniżona będzie piwnica. Zaprojektowano też windę i wejście główne z poziomu terenu. Wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania. Duży i zadrzewiony teren zewnętrzny przed kamienicą będzie miał charakter ogólnodostępnego skweru, na którym będą drzewa i krzewy oraz atrakcyjny plac zabaw. 

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzaniadużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: styczeń 2017

I Przetarg został ogłoszony 11 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.1.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: styczeń 2017

II przetarg został ogłoszony 18 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.2.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (na pakiet 2 kamienic przy ul. Tuwima 33 i Tuwima 35):

  • T.B.I. TASBUD S.A. - 15 360 740,34 zł
  • BUDOMAL Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe Rafał Leśniak 15 726 428,61 zł

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 891 600,00 zł (na pakiet 2 kamienic przy ul. Tuwima 33 i Tuwima 35)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 12 stycznia 2018 r. na kwotę 15 726 471,15 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2018

7 sierpnia 2018 r. wykonawcy został przekazany plac budowy.

Zakończenie remontu: sierpień 2020
Uruchomienie Punktu Pracy Socjalnej: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Anna Sus tel. (42) 638-50-58 a.sus@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Marcinem Borusławskim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt