Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Legionów (na odcinku Gdańska - Zachodnia)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Inwestycja zakłada przebudowę układu drogowego, torowego oraz oświetlenia na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej. Będzie obejmowała wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników, a także wymianę torowiska na nowe, cichsze. Przestrzeń ulicy zostanie wyposażona w 13 stojaków na rowery, 5 koszy na odpady oraz 4 kosze na psie odchody. Ponadto zostanie zamontowane nowe oświetlenie uliczne. Pojawią się również dodatkowe punkty monitoringu. Jezdnie zostaną zwężone, a chodniki poszerzone. Wyznaczone zostaną nowe miejsca postojowe. Obecny ruch dwukierunkowy będzie zachowany, ale zostanie nieco spowolniony. Chodniki i przejścia dla pieszych będą umożliwiały poruszanie się osobom z dysfunkcjami narządu wzroku oraz ruchu. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanków tramwajowych. Perony przystankowe będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postawione zostaną 2 nowe wiaty przystankowe wraz z ławkami, gablotą oraz koszami na odpady. W obrębie ulicy zostanie posadzonych 26 drzew oraz liczne krzewy i byliny, a także zostanie zasiana trawa. Zieleń będzie podłączona do automatycznego systemu nawadniania.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: kwiecień 2018

I przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.5.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12  czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę (na pakiet 5 ulic):

  • 108 240 000,00 zł  - IDS - BUD S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 299 205,14 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: marzec 2019

II przetarg został ogłoszony 22 marca 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 129 066 549,48 zł - konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. ; Aldesa Construcciones Polska S.A; COALVI S.A.
  • 107 799 862,95 zł - Larkbud Sp. z o.o.
  • 135 699 777,77 zł - konsorcjum firm: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j. ; PROGREG InfraCity Sp z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 276 572,00  zł (za komplet prac: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Ogłoszenie III przetargu (na dokumentację projektową): październik 2019

III przetarg (na opracowanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 8 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.17.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: jesień 2019
Wynik przetargu: jesień 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: jesień 2019
Projektowanie: jesień 2019 - sierpień 2020
Rozpoczęcie remontu: grudzień 2020
Zakończenie remontu: listopad 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Bartosz Frątczak tel. 506-664-001 b.fratczak@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 506-663-665 j.gawronska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -64-05 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Bartoszem Frątczakiem, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt