Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn - alejka

Inwestycja planowana na rok:

2022

 

 

CO POWSTANIE?

Założeniem inwestycyjnym dla rewaloryzacji terenów Księżego Młyna, są prace polegające na przywróceniu jego dawnych walorów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu starych elementów krajobrazowych dla celów rekreacyjnych.

 

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ALEJKA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt