Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 26

  

Najważniejsze ogłoszenia
Rozpisano przetarg.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe,

Dawna willa Maurycego Frankela zostanie wyremontowana i przystosowana do nowej funkcji usługowej. Budynek odzyska dawny blask. Z zewnątrz przywrócony zostanie jednolity wygląd z zachowaniem charakteru XIX-wiecznej willi. 

Bryła budynku nie zmieni się, natomiast wewnętrzny układ pomieszczeń będzie przebudowany. Pierwsze piętro zajmować będą biura. Na parterze  znajdował się będzie lokal usługowy z możliwością stworzenia w nim restauracji lub kawiarni. 

W budynku powstaną:

  • 4 lokale biurowe,
  • lokal usługowy z możliwością wprowadzenia funkcji gastronomicznej w parterze.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinasowania: sierpnień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: I kwartał 2020
Otwarcie ofert: II kwartał 2020
Wynik przetargu: II kwartał 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: II kwartał 2020
Projektowanie: od czerwca do listopada 2020
Rozpoczęcie remontu: grudzień 2020
Zakończenie remontu: maj 2022
Wprowadzenie najemców: rok 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt