Łódź Rewitalizuje

Działania

Rewolucji 1905 r. 15

  

Najważniejsze ogłoszenia
Podpisano umowę z wykonawcą.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony, z odtworzeniem detali architektonicznych i utrzymaniem historycznego charakteru XIX-wiecznej kamienicy. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Pomieszczenia świetlicy środowiskowej będą się znajdować na pierwszym piętrze. Zostaną one całkowicie przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana ze stylizowanej kostki brukowej. Na podwórku będą ławki i 4 miejsca parkingowe. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy oraz rośliny pnące, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstaną:

 • 23 mieszkania komunalne
 • 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem
 • świetlica środowiskowa z funkcją terapeutyczną

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za komplet 3 kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17):

 • 20 849 875,80 zł – ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
 • 24 103 089,44 zł – Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 16 526 938,49 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.120.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2017 r. Wpłynęła 1 oferta (za komplet 3 kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17):

 • 20 800 800,00 zł – Konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 16 526 938,49 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: kwiecień 2018

W II przetargu wybór wykonawcy nastąpił 11 kwietnia 2018 r.:

 • Konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o. - 20 800 800,00 zł

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pomimo wyboru wykonawcy, nie doszło do podpisania umowy i przetarg wymaga powtórzenia.

Ogłoszenie III przetargu: październik 2018

III przetarg  został ogłoszony 16 października 2018 roku

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.127.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 26 listopada 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (za komplet 3 kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17):

 • 24 988 800,00 zł – Konsorcjum: SKB Budownictwo Sp. z o.o., SKB S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 16 548 262,39 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie IV przetargu: styczeń 2019

IV przetarg  został ogłoszony 31 stycznia 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.15.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: marzec 2019

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 21 marca 2019 r. Wpłynęło 7 ofert (za komplet 3 kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17), w tym dwie oferty były złożone dwukrotnie:

 • 21 999 886,96 zł - Maria Potz Mosaicon Sp. z o. o
 • 24 988 262,39 zł - SKB SA Warszawa, (oferta złożona na ePUAP Urzędu Miasta Łodzi)
 • 24 988 262,39 zł - SKB SA Warszawa, (oferta złożona na ePUAP Zarządu Inwestycji Miejskich)
 • 22 580 430,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
 • 24 682 103,00 zł - Techbud Sp. z o. o. (oferta złożona na ePUAP Urzędu Miasta Łodzi)
 • 24 682 103,00 zł - Techbud Sp. z o. o. (oferta złożona na ePUAP Zarządu Inwestycji Miejskich)
 • 23 616 817,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o. o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 17 064 390,46 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Przejdź do załącznika do informacji (tabela)

Ogłoszenie V przetargu: kwiecień 2019

V przetarg został ogłoszony 11 kwietnia 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.36.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2019

W V przetargu otwarcie ofert nastąpiło 23 maja 2019 r. Wpłynęły 2 oferty (za komplet 3 kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15, 17):

 • 20 983 000,00 zł – Maria Potz „Mosaicon” Sp. z o.o.
 • 21 485 000,00 zł - ZAB-BUD Sp z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 17 064 390,46 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Załącznik do informacji

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2019

Umowa z wykonawcą została podpisana 19 sierpnia 2019 r.

Projektowanie: wrzesień 2019 - czerwiec 2020
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2020
Zakończenie remontu: listopad 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Aleksandra Płoszka-Kabza tel. 506-663-762 a.ploszka@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Aleksandra Płoszka-Kabza tel. 506-663-762 a.ploszka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -64-05 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Aleksandrą Płoszką-Kabzą, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt