Łódź Rewitalizuje

Działania

Kilińskiego 39

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają roboty budowlane

 

 

Planowany termin zakończenia remontu::

III kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Pracownie artystyczne, Lokale usługowo-handlowe, Targowisko,

W budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 39 po remoncie część powierzchni przeznaczona zostanie na mieszkania a część na pracowanie twórcze i lokale usługowe. Na ślepej dotychczas ścianie szczytowej budynku frontowego stworzona zostanie elewacja z oknami i balkonami. Zaprojektowano także windę i wejście główne z poziomu terenu.  W budynku oficyny nadbudowane zostanie poddasze. Do budynku kamienicy doprowadzona zostanie instalacja centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Na podwórku będzie więcej drzew, zieleni płożącej i pnącej.

Na rogu ul. Jaracza i Kilińskiego rozwinięta zostanie obecna funkcja targu. Wiata będąca zadaszeniem ryneczku, który zostanie wyposażony w punkt sanitarny, wykonana będzie w konstrukcji stalowej o formie nawiązującej do stylu secesyjnego.

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: marzec 2017

I przetarg został ogłoszony 14 marca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.7.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęła 1 oferta.

Ogłoszenie II przetargu: wrzesień 2017

II przetarg został ogłoszony 5 września 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.37.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 października 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 285 000,01 zł - "PRIMBUD" P.B.H.U. Stefan Szewczyk
  • 6 387 557,89 zł - "BUDOMAL" Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 440 300,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: maj 2018

III przetarg został ogłoszony 9 maja 2018 roku. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.12.2018

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 26 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 6 250 000,00 zł - PRIMBUD P.B.H.U. Stefan Szewczyk
  • 8 378 875,84 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 285 000,01 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

21 września 2018 r. podpisana została umowa z firmą PRIMABUD

Projektowanie: od października 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: luty 2019
Zakończenie remontu: jesień 2020
Wprowadzenie mieszkańców i najemców oraz uruchomienie targu: 2020 - 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Katarzyna Wójcik tel. (42) 638-48-92 kat.wojcik@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Marcinem Borusławskim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt