Łódź Rewitalizuje

Działania

Stary Rynek

  

Najważniejsze ogłoszenia
W dniu 22.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich analiza.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Fontanna,

Stary Rynek po przebudowie ma stać się przestrzenią w której mieszkańcy będą chcieli spędzać czas, a restauratorzy chętnie będą prowadzić swoją działalność. W centrum placu stanie fontanna z dyszami schowanymi w posadzce, dzięki czemu fontanna będzie atrakcyjna dla dzieci. Strumienie wody będą podświetlane na kolorowo specjalnymi reflektorami. Obelisk symbolizujący nadanie praw miejskich Łodzi zostanie przeniesiony na północ placu w zmienionej formie. Po obu stronach placu zostaną zamontowane na stałe stragany z których będzie można korzystać przy okazji organizacji okazjonalnych targów, np. zdrowej żywności. Na placu będą dosadzone nowe drzewa, tak by wraz z już istniejącymi przyjęły kształt podkowy otwartej na Park Staromiejski. W cieniu drzew będą stały liczne ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnia Starego Rynku wraz z ciągami pieszymi wokół niego zostanie wymieniona. Powierzchnia placu będzie wykonana z posadzki granitowej, natomiast chodniki okalające plac będą zrobione z czerwonej kostki kamiennej. W posadzce znajdować się będą także obiekty techniczne ułatwiające np. rozłożenie sceny.

Na Starym Rynku powstanie:

  • fontanna w posadzce z podświetleniem,
  • nowy obelisk pamiątkowy,
  • altany handlowe,
  • nasadzenia zieleni wysokiej,
  • ławki,
  • kosze na śmieci.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu (na dok. projektową): luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert (na dokumentację projektową): kwiecień 2020
Wynik przetargu: wiosna 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - czerwiec 2021
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2021
Zakończenie remontu: lipiec 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA STARY RYNEK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -61-83 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt