Łódź Rewitalizuje

Działania

Roosevelta 17

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace remontowe.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

Kamienica przy ul. Roosevelta 17 poddana zostanie częściowemu remontowi - elewacji, prześwitu bramowego, klatek schodowych i podwórza.

Elewacji przywrócony zostanie oryginalny kolor oraz odnowione zostaną ozdobne detale. Od strony podwórza odtworzone zostaną dwa balkony, a drewniane okna i rolety zewnętrzne będą odnowione.

W częściach wspólnych dawny blask odzyska drewniana boazeria, posadzka oraz malowidła ścienne. Wyremontowane zostaną także schody oraz ozdobna krata w wejściu do bramy.

Pojawi się nowe, eleganckie oświetlenie. Niewielkie podwórko stanie się przestrzenią przyjazną mieszkańcom. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana. Dziedziniec zyska nową posadzkę. Powstaną też nowe zieleńce z niską roślinnością i krzewami. Powstanie przestrzeń rekreacyjna z ławkami i miejscami postojowymi dla rowerów. Na podwórzu zbudowana zostanie także wiata z miejscem na odpady, rowery i narzędzia ogrodnicze.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 4 oferty dotyczące części 1 na remont kamienicy przy ul. Roosevelta 17:

  • 5 395 237,67 zł - ZAB – BUD Andrzej Zaboklicki
  • 2 173 925,00 zł - Pracownia Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „ARKADY”
  • 3 208 740,00 zł - Mosaicon Maria Potz
  • 3 136 500,00 zł - konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany AMER-BUD Jabłońscy Sp. J., P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 927 400,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: marzec 2018

Umowa z firmą Konsorcjum wykonawców: Zakład Remontowo-Budowlany AMER-BUD Jabłońscy Sp. J., P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak została podpisana 7 marca 2018r. na kwotę 3 136 500,00  zł.

Projektowanie: od marca 2018 do kwietnia 2019
Rozpoczęcie remontu: listopad 2019
Zakończenie remontu: sierpień 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ewa Bogusiak tel. (42) 638-50-58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt