Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Zachodnia (na odcinku Ogrodowa - Legionów)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Prace budowlane mają rozpocząć się wiosną 2020.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

I kwartał 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej. Przede wszystkim zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników. Chodniki i przejścia dla pieszych, będą umożliwiały poruszanie się osobom z dysfunkcjami. Ulica zostanie utrzymana w dotychczasowym kształcie. Będą wydzielone miejsca postojowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie utworzone nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Ogrodowej. Planuje się również remont przystanku autobusowego i dostosowanie go do potrzeb osób z dysfunkcjami. Przestrzeń obszaru zostanie wyposażona w 5 stojaków rowerowych, 5 koszy na odpady, 2 kosze na psie nieczystości oraz barierki trawnikowe. Postawiona zostanie również podświetlana gablota na plakaty. Obecne oświetlenie uliczne zostanie odnowione lub wymienione. Dodatkowo pojawią się podświetlenia zieleni i chodników. W obrębie obszaru zostanie nasadzona zieleń niska w postaci krzewów, bylin i traw ozdobnych. Zieleń będzie nawadniana przez automatyczny system.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2017

I przetarg został ogłoszony 4 maja 2017 roku.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.17.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 lipca 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 3 387 349,15 zł. - Przedsiębiorstwo drogowo - budowlane "KEMY" Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 069 748,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W II przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 r.:

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.

(inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów)

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

Projektowanie: od kwietnai 2018 do stycznia 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2020

Wykonawca, zgodnie z umową, może rozpocząć roboty budowlane dopiero po zakończeniu remontu ul. Ogrodowej.

Zakończenie remontu: marzec 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ryszard Gruszczelak tel. (42) 638-48-83 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Bartosz Frątczak tel. 506-664-001 b.fratczak@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 506-663-665 j.gawronska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Bartoszem Frątczakiem, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt