Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 142

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace remontowe.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

II kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń,

Budynek zostanie gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej.

Na parterze budynku znajdować się będą lokale użytkowe, w tym jeden przystosowany do prowadzenia restauracji lub kawiarni. Pierwsze piętro oraz część parteru zaadoptowana zostanie na Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami. Na potrzeby jego podopiecznych w budynku zainstalowana zostanie winda.

Na wyższych kondygnacjach znajdować się będą mieszkania. Każde z nich posiadać będzie łazienkę oraz kuchnię lub aneks kuchenny.

Zmiany zajdą także na podwórku. Do budynku zostanie dobudowany taras służący podopiecznym Domu Dziennego Pobytu, który jednocześnie stanowił będzie zadaszenie części dziedzińca. Budynki gospodarcze zostaną wyburzone. Położona będzie nowa betonowa posadzka oraz w wyznaczonych miejscach deska tarasowa. Pojawi się również zieleń. Zasadzone zostaną rośliny w tym krzewy, drzewa oraz rośliny pnące.

W budynku powstanie: 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 5 395 237,67 zł - Firma ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 6 000 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk
  • 6 280 380,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 6 445 200,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: listopad 2017

Wybór wykonawcy nastąpił 15 listopada 2017 r.

  • 6 280 380,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: marzec 2018

Umowa z konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak została podpisana 8 marca 2018 r. na kwotę 6 280 380,00 zł.

Projektowanie: marzec 2018 - styczeń 2019
Rozpoczęcie remontu: luty 2019

W sierpniu 2018 roku wykonawca planuje rozpoczęcie prac porządkowych.

Zakończenie remontu: lipiec 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami: 2020

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zostanie uruchomiona w 2020 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ewa Bogusiak tel. (42) 638-50-58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt