Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Tuwima (na odcinku Kilińskiego - Targowa)

Inwestycja zrealizowana

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa, Zieleń, Monitoring,

Przy ul. Tuwima, na odcinku od ul. Kilińskiego ul. Targowej, przebudowane będą jezdnia i chodniki wraz ze zjazdami do posesji. Na ul. Tuwima zostaną wprowadzone rozwiązania mające na celu uspokojenie ruchu, takie jak wyniesienia jezdni w rejonie skrzyżowania oraz przy przejściach dla pieszych. Nawierzchnia na przystankach autobusowych oraz w rejonie przejść dla pieszych będzie dostosowana do poruszania się osób niewidomych i niedowidzących. Wiaty przystankowe, kosze na śmieci, ławki oraz oświetlenie będą stylizowane. Wzdłuż całego odcinka, po jego południowej stronie, wprowadzone zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zaprojektowano także dwa skwerki porządkujące przestrzeń na rogu ul. Tuwima i Targowej (z ławkami stojącymi pod dającymi cień drzewami i pergolami) oraz ul. Tuwima i Dowborczyków. Wprowadzona zostanie iluminacja koron drzew i nowo powstałych zieleńców wzdłuż chodników.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: styczeń 2017

I przetarg został ogłoszony 11 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.1.2017

Przejdź do strony przetargu 

Ogłoszenie II przetargu: styczeń 2017

II przetarg został ogłoszony 18 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.2.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 6 996 978,00 zł - IDS BUD S.A.
  • 8 819 100,00 zł - KRAL Sp. z o.o.
  • 5 872 119,70 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 5 464 852,00 zł

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017

Umowa z firmą IDS BUD S.A. została podpisana 19 grudnia 2017 r. na kwotę 6 996 978,00 zł.

Projektowanie: styczeń - wrzesień 2018
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2018
Zakończenie remontu: luty 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ewelina Dziuba tel. (42) 638-48-92 e.dziuba@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Marcinem Borusławskim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt