Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 56

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa remont. Możliwe utrudnienia w postaci pyłu lub hałasu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Meble miejskie, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Drzewa, Zieleń,

Budynek zostanie gruntownie wyremontowani i podłączony do sieci ciepłowniczej. Po remoncie nadal będzie pełnił funkcje mieszkalną i usługową.

Zmieniony zostanie układ pomieszczeń w budynku. Wszystkie mieszkania posiadać będą łazienki oraz kuchnie lub aneksy kuchenne.

W budynku powstaną dwa mieszkania chronione. Jedno z nich przeznaczone będzie dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, a drugie dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.

Lokale usługowe zlokalizowane będą na parterze i jeden o charakterze biurowo - usługowym na drugim piętrze.

Zmieni się również teren zewnętrzny znajdujący się na tyłach kamienicy. Stanie się on przestrzenią rekreacyjną dostępną dla wszystkich mieszkańców miasta. Dzieci będą mogły bawić się na nowym placu zabaw, a do aktywności fizycznej zachęcać będzie plenerowa siłownia. Istniejące pozostałości dawnego ogrodu zostaną uporządkowane, powstaną tu alejki z ławkami i oświetlenie. W części podwórza bliżej kamienicy zasadzona zostanie zieleń niska i drzewa, które stworzyć mają miejski sad. Powstaną również miejsca do wypoczynku i postawione zostaną stojaki na rowery. Wytyczone zostaną także 4 miejsca postojowe - w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością - które umożliwią  czasowe pozostawienie samochodu przy korzystaniu z miejscowych usług.

W budynku powstanie:                                                                          

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 9 686 537,26 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 10 483 056,30 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak
  • 11 377 500,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 12 838 740,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane  BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 9 lutego 2018 r. na kwotę 10 483 056,30 zł.

Projektowanie: od lutego 2018 do kwietnia 2019
Rozpoczęcie remontu: marzec 2019

18 marca 2019 kamienica została przekazana wykonawcy jako plac budowy.

Zakończenie remontu: IV kw. 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ewa Bogusiak tel. (42) 638-50-58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt