Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 79

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa remont kamienicy.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Pracownie artystyczne, Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

Budynki wchodzące w skład nieruchomości zostaną wyremontowane.

Niskie zabudowania będą rozebrane. W ich miejscu powstanie zielona przestrzeń zewnętrzna.

W budynku pojawią się nowe funkcje. Poza istniejącymi dotychczas mieszkaniami i lokalami użytkowymi pojawią się również Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów, mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz miejsce na pracownie artystyczne.

Wnętrze nieruchomości zostanie przebudowane. Każde mieszkanie posiadać będzie łazienkę oraz kuchnię lub aneks kuchenny.

W części mieszkalnej oraz przeznaczonej na Dom Dziennego Pobytu zainstalowane zostaną windy.

Budynek zostanie także podłączony do sieci ciepłowniczej.

Podwórko stanie się ogrodem z  mnóstwem zieleni. Posadzone zostaną rośliny niskie, krzewy, pnącza oraz drzewa. Niektóre z drzew zyskają dodatkowe oświetlenie. Położona zostanie także nowa posadzka. W przejściach między budynkami również pojawi zieleń, głównie w formie krzewów i roślin pnących.

W budynku powstanie:                                                                                                              

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: wrzesień 2017

Przetarg został ogłoszony 25 września 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.40.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 7 listopada 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 17 499 989,11 zł - Mosty Łódż S.A.
  • 13 833 219,03 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak
  • 14 240 940,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 329 500,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane  BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 11 kwietnia 2018 r. na kwotę 13 833 219,03 zł.

Projektowanie: od kwietnia 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2019
Zakończenie remontu: wrzesień 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020
Uruchomienie Dziennego Domu dla Seniorów: 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Anna Sus tel. (42) 638-50-58 a.sus@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt