Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Wschodnia (na odcinku Północna - Rewolucji 1905 r.)

  

Najważniejsze ogłoszenia
 Utrudniony dojazd ze względu na trwającą przebudowę Wschodniej. Trwają prace.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Po obu stronach ulicy zostanie wykonany chodnik. Od strony wschodniej będzie on miał szerokość 3,2÷4,5 m, natomiast od strony zachodniej 3,0÷3,4 m. Będą one wykonane z płyt betonowych z elementami zrobionych z kostki kamiennej. Droga będzie wykonana jako jednojezdniowa, dwukierunkowa. Zostanie ona zwężona do szerokości 5,8 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie wschodniej powstaną miejsca postojowe oraz zlokalizowane zostaną tereny zielone. Każdy z pasów ruchu będzie miał szerokość 2,9 m. Nowe drzewa zostaną posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany będzie także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzywy, pnącza i byliny. Dominować będą rośliny liściaste. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstanie:

 • 12 stojaków rowerowych,
 • 405 metrów barierki trawnikowej,
 • 44 kraty poziome i pionowe zabezpieczające drzewa,
 • 26 opraw oświetlenia ulicznego,
 • 10 wysięgników mocowanych do elewacji budynku,
 • 26 słupów oświetleniowych,
 • 10 ławek ulicznych,
 • 12 koszy ulicznych.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 czerwca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.23.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 23 sierpnia 2017 r. Wpłynęły 4 oferty (na pakiet 3 ulic):

 • 12 915 000,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 14 757 099,23 zł - KRAL Sp. z o.o.
 • 16 558 627,41 zł - STRABAG Sp. z o.o.
 • 15 076 971,00 zł - "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Sp. J.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 966 886,73 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2017

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 17 listopada 2017 r. na kwotę 12 915 000,00 zł

Projektowanie: styczeń 2018 - sierpień 2018
Rozpoczęcie remontu: maj 2019
Zakończenie remontu: wrzesień 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Agnieszka Marchwicka tel. (42) 638-48-83 a.marchwicka@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt