Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Mielczarskiego 33 do Ogrodów Karskiego

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na rok:

2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie ciągu pieszo-rowerowego łączącego Mielczarskiego 33 i Ogrody Karskiego powiązanego z funkcjami w budynku przy ul. Mielczarskiego 33

Przebicie wewnątrzkwartałowe łączyć będzie ul. Mielczarskiego i Ogrody Karskiego wzdłuż zachodniej elewacji posesji Mielczarskiego 33. Powstanie w pasie terenu o szerokości ok. 11 m, w miejscu dzikiej ścieżki wykorzystywanej przez mieszkańców pomiędzy budynkami przy ul. Mielczarskiego 33 i 35.


Będzie to łącznik kameralny, parkowy – umożliwiający bezpieczne, bez kolizji z ruchem samochodowym, poruszanie się pieszym i rowerzystom, a także osobom z wózkami i na wózkach. Przebicie to będzie na przedłużeniu jednego z tzw. punktów zatrzymania – nowego placu ulicznego zaprojektowanego w ramach przebudowy ul. Mielczarskiego. Przebicie rozpoczyna się na placu i, kontynuując jego nawierzchnię, prowadzi do Ogrodów Karskiego. Będzie to także dojście do wejść lokali znajdujących się na parterze budynku Mielczarskiego 33, które zaprojektowano w ramach rewitalizacji budynku. Ten nowy pasaż zostanie wzbogacony o  budowa oświetlenie parkowe i dekoracyjne, ławki żeliwne, kosze na odpady, kosze "psi pakiet", barierki trawnikowe, nowe drzewa, trawy i byliny i pnącza z systemem nawadniania.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: czerwiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 czerwca 2017 r.  
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.21.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 2 sierpnia 2017 r. Złożono 2 oferty:

  • 10 700 000,00 zł - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp.j. 
  • 13 432 092,00 zł - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „KEMY” Sp. z o.o., Larkbud Sp. z o.o., 

Zaplanowana przez Miasto  kwota:  9 085 916,40 zł. (za inwestycję obejmującą ul. Mielczarskiego i trzy przebicia międzykwartałowe)  

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: sierpień 2017

II przetarg został ogłoszony 28 sierpnia 2017 r.
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.32.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 13 października 2017 r. Złożono 1 ofertę: 

  • 13 700 000,00 zł - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j. 

Zaplanowana przez Miasto  kwota:  9.085.916,40 zł (za inwestycję obejmującą ul. Mielczarskiego i trzy przebicia międzykwartałowe)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: czerwiec 2018

III przetarg został ogłoszony 6 czerwca 2018 r.
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

  • 78 766 068,89 zł - konsorcjum: IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak
  • 93 942 746,52 zł - konsorcjum: Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k. 

Zaplanowana przez Miasto  kwota: 43 266 850,16 zł. (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie IV przetargu: styczeń 2020

IV przetarg został ogłoszony  3 stycznia 2019 r.
Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.29.2019

Przejdź do strony przetargu

 

Otwarcie ofert: luty 2020

Wynik przetargu: luty 2020

Podpisanie umowy z wykonawcą: początek 2020
Projektowanie: od kwietnia do grudnia 2020
Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2021
Zakończenie remontu: listopad 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -61-83 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt