Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Nowomiejska (na odcinku Ogrodowa - Plac Wolności)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane. Utrudnienia w ruchu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

kwiecień 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Ulica Nowomiejska zostanie częściowo przebudowa na odcinku od placu Wolności do ul. Północnej. Chodniki zostaną poszerzone oraz wykonane z płyt granitowych i opaski z kostki kamiennej. Powstaną nowe zieleńce z krzewami i innymi roślinami. Korzystanie z komunikacji miejskiej będzie ułatwione dzięki nowemu wyniesionemu przystankowi. Na przystanku pojawi się wiata, ławki oraz kosze na śmieci. Krawędzie peronów przystankowych będą podświetlone dzięki listwom LED wbudowanym w chodnik. Mieszkańcy będą mogli korzystać z 6 nowych ławek, 6 stojaków rowerowych i 4 koszów na śmieci - zostaną one równomiernie rozmieszczone na całej długości remontowanego kawałka ulicy. Słupy stojące na ulicy zostaną odnowione, a wiszące na nich 16 lamp zostanie wymienionych. W ramach robót podziemnych planowany jest remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Nie jest planowane przebudowanie nawierzchni jezdni oraz torowiska tramwajowego, ponieważ są w dobrym stanie.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: listopad 2018

I przetarg został ogłoszony 9 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.50.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet 6 ulic łącznie):

  • 78 942 228,95 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 88 999 725,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 89 206 749,89 zł - Konsorcjum: Progreg Infracity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane KEMY Sp. z o.o., KRAL Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 44 721 728,18 zł (na komplet 6 ulic łącznie)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2018

II przetarg został ogłoszony 15 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.10.2018

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 3 718 449,90 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 3 222 600,00 zł - IDS-BUD S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 879 300,50 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2019

Umowa z wykonawcą została podpisana 18 stycznia 2019 roku.

Projektowanie: od stycznia 2019 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2020
Zakończenie remontu: marzec 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 639 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 506 663 740 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt