Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 8

  

Najważniejsze ogłoszenia
 Trwa remont.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

I kwartał 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Zostanie wyburzona część budynków gospodarczych. W tych, które pozostaną zorganizowane zostanie miejsca do wyrzucania odpadków. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki, altana, jako miejsce spotkań mieszkańców, trzepak, wiata, jako parking na wózki i rowery. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Skonstruowany zostanie trejaż, na którym będą rosły rośliny pnące. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

  • 12 mieszkań komunalnych
  • 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (na pakiet 2 kamienic przy ul. Włókienniczej 6, 8):

  • 10 775 239,71 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 9 577 082,01 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 644 502,93 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 22 lutego 2018 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.22.2018

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 11 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 4, 6, 8):

  • 22 159 211,71 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 677 862,99 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 9 lipca 2018 r. na kwotę 22 159 211,71 zł.

Projektowanie: lipiec 2018 - marzec 2019
Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2019
Zakończenie remontu: styczeń 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Magdalena Korycka-Korzeniowska tel. (42) 272-64-65 m.korzeniowska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt