Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 118

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Instytucje społeczne, Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

Przy Piotrkowskiej 118 nastąpi przebudowa i remont kamienicy wraz z podwórzem. Uwzględniony będzie historyczny charakter nieruchomości XIX-wiecznej kamienicy.

Przez podwórko przebiegać będzie pasaż wewnętrzny prowadzący od Piotrkowskiej 118 do Pasażu Schillera i Placu Komuny Paryskiej oraz do pofabrycznych budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i 63.

W budynku znajdą się mieszkania komunalne, biuro, Fundacja Centrum Praw Kobiet, pracownie artystyczne oraz lokale usługowe. Podwórko będzie na nowo zorganizowane jako miejsce rekreacji dla mieszkańców.

Na podwórzu znajduje się kilka cennych drzew, które będą zachowane: klon srebrzysty i zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, brzoza brodawkowata oraz lipa drobnolistna. Pojawi się również dodatkowa roślinność, w tym pergole porośnięte zielenią pnącą.

Zewnętrzny teren będzie oświetlony. Utworzone będą miejsca parkingowe.

W budynku powstanie:

  • 14 mieszkań komunalnych,
  • 1 biuro,
  • Fundacja Centrum Praw Kobiet,
  • kilkanaście lokali usługowych,
  • 2 pracownie artystyczne.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (dok. projektowa): maj 2019

II przetarg został ogłoszony 14 maja 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.33.2019

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: czerwiec 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: połowa 2019
Projektowanie: od listopada 2019 do maja 2020
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2020
Zakończenie remontu: luty 2022
Wprowadzenie mieszkańców: I połowa 2022
Uruchomienie Fundacji Centrum Praw Kobiet: I połowa 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Milena Wika tel. (42) 638-52-81 m.wika@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt