Łódź Rewitalizuje

Działania

Kilińskiego 26

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zakończono remont.

 

 

Inwestycja zrealizowana

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Wielorodzinny budynek mieszkalny, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, zostanie gruntownie wyremontowany i ocieplony. Przewidziano iluminację zabytkowej ściany frontowej na której odtworzone zostaną detale. Każde mieszkanie będzie wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice. W budynku będzie położona nowa instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, gazowa i wodna. Przy wejściu do budynku pojawi się nowe oświetlenie. Ogrodzenie od strony ulicy zostanie przebudowane. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona na kostkę kamienną. Na podwórku zostaną posadzone kostrzewy i bukszpan, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Wszystkie drzewa zostaną zachowane. Dostępna będzie również stylizowana ławka, kosz, stojak rowerowy. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

  • 7 mieszkań komunalnych

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2018

Przetarg został ogłoszony 21 lipca 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.16.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2018

Otwarcie ofert odbyło się 18 września 2018 roku. Wpłynęły 4 oferty:

  • 3 987 867,51 zł - konsorcjum: Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat, INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera
  • 7 676 715,77 zł - konsorcjum: SKB Budownictwo Sp. z o.o., SKB SA Warszawa
  • 5 395 209,88 zł - ABID R. Majcher
  • 6 170 580,00 zł - P.U.H. DEKORUM-BUD KONTRAKTY sp. z.o.o. sp.k.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 581 627,06 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Przejdź do sprostowania informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2018

Umowa z konsorcjum Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat, INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera została podpisana 4 grudnia 2018 r., na kwotę 3 987 867,51 zł.

Rozpoczęcie remontu: grudzień 2018

Miasto posiada gotowy projekt budowlany.

Zakończenie remontu: styczeń 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Marcin Kapuściński tel. (42) 272-64-65 m.kapuscinski@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt