Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Legionów 15 do Zachodniej/Ogrodowej

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zakończono remont.

 

 

Inwestycja zrealizowana

 

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Planowana inwestycja połączy ul. Legionów (poprzez posesję Legionów 15) z ul. Zachodnią, Ogrodową i Gdańską. Powierzchnia ciągu zostanie wykonana z różnokolorowej kostki kamiennej. Zostaną utworzone chodniki i koliste skwery. Przestrzeń zostanie wyposażona w 10 ławek z oparciem, 2 kosze na odpady, 2 kosze na psie nieczystości oraz 4 stojaki rowerowe. Na potrzeby realizacji inwestycji zostanie rozebrana cześć istniejącego, murowanego ogrodzenia Żłobka Miejskiego. Powstanie nowe, ażurowe ogrodzenie na podmurówce. Zgodnie z sugestią mieszkańców zamontowana zostanie także brama pożarowa oddzielająca podwórko od ciągu jezdnego łączącego ul. Zachodnią i Ogrodową. Wycięte zostaną 3 drzewa owocowe kolidujące z planowaną inwestycją. Pozostałe 16 istniejących drzew zostanie zachowane i zabezpieczone. Teren pod planowanym ciągiem pieszo-jezdnym będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę podziemną. W przestrzeni zostanie zainstalowane oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Ponadto zostaną posadzone krzewy niskie, byliny oraz trawy ozdobne podłączone do automatycznego systemu nawadniania.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: październik 2017

Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 roku:

  • 14 992 470,00 zł - IDS - BUD S.A. (inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

Projektowanie: od kwietnia 2018 do stycznia 2019
Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2019
Zakończenie remontu: czerwiec 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ryszard Gruszczelak tel. (42) 638-48-83 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Bartosz Frątczak tel. 506-664-001 b.fratczak@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 506-663-665 j.gawronska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Bartoszem Frątczakiem, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt