Łódź Rewitalizuje

Działania

Ciąg pieszo-jezdny (Roosevelta 14 - Sienkiewicza 75/77)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Między ul. Roosevelta a terenem budynków Wigencji przy ul. Sienkiewicza 75/77 powstanie przejście wewnątrz kwartału ulic Roosevelta-Piotrkowska-Sienkiewicza-Nawrot.

Na wysokości kamienicy przy ul. Roosevelta 14 powstanie niewielki zielony skwerek umożliwiający wejście dalej w głąb kwartału.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu (dok projektowa): maj 2019

Przetarg został ogłoszony 14 maja 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.32.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2019
Wynik przetargu: 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: 2019
Projektowanie: od lipca 2019 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2020
Zakończenie remontu: marzec 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZESTRZEŃ

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Milena Wika tel. (42) 638-52-81 m.wika@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt