Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 51

  

Najważniejsze ogłoszenia
Wpłynęły oferty. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Budynek podlega przebudowie i remontowi konserwatorskiemu.

Wykonana zostanie podbudowa pod przebudowę posadzek na działce, pojawią się nowe nasadzenia krzewów i trawnika z zasypką z kory, ułożona zostanie krata trawnikowa, wymurowane gazony z kostki granitowej chroniącej drzewa, zamontowane ogrodzenie frontowe ażurowe wraz z furtką dwuskrzydłową oraz zagospodarowany teren działki.

 W budynku powstanie:

  • 11 lokali mieszkalnych
  • 2 pracownie twórcze.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: maj 2019

I przetarg został ogłoszony 21 maja 2019.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.42.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 1 lipca 2019 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 12 269 472,00 zł - ZVIK-BUD sp. z o.o.
  • 17 729 429,90 zł - Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota:12 507 642,80 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: połowa 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: połowa 2019
Rozpoczęcie remontu: połowa 2019
Zakończenie remontu: wrzesień 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt