Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Jaracza (na odcinku Wschodnia - Kilińskiego)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zakończono remont.

 

 

Inwestycja zrealizowana

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Po obu stronach ulicy zostanie wykonany chodnik. Jego szerokość będzie wynosiła 2,6÷3,2 m. Zostanie on wykonany z kostki, płyt oraz kostki granitowej. Ulica zostanie wykonana jako jednojezdniowa, jednokierunkowa, dwupasmowa. Ruch będzie prowadzony w kierunku zachodnim. Zostanie ona zwężona do 6 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni, po stronie południowej powstaną miejsca parkingowe. Pasy ruchu będą miały szerokość 2,75 m od strony południowej, natomiast od strony północnej 3,25 m. Powstanie wyniesiony przystanek. Nowe drzewa będą posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany będzie także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, byliny oraz rośliny płożące. Dominować będą rośliny liściaste. Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla kamienic. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstaną:

 • 2 ławki peronowe,
 • 6 ławek ulicznych,
 • 7 koszy ulicznych,
 • 10 stojaków rowerowych,
 • 215 metrów barierki trawnikowej,
 • 12 kraty poziome zabezpieczające drzewa,
 • 12 kraty pionowe zabezpieczające drzewa,
 • 16 opraw oświetlenia ulicznego,
 • 14 słupów oświetleniowych,
 • automatyczny słupek drogowy,
 • słupek przystankowy,
 • kosz przystankowy.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 czerwca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.23.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 23 sierpnia 2017 r. Wpłynęły 4 oferty (na pakiet 3 ulic):

 • 12 915 000,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 14 757 099,23 zł - KRAL Sp. z o.o.
 • 16 558 627,41 zł - STRABAG Sp. z o.o.
 • 15 076 971,00 zł - "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Sp. J.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 966 886,73 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2017

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 17 listopada 2017 r. na kwotę 12 915 000,00 zł (na pakiet 3 ulic).

Projektowanie: listopad 2017 - czerwiec 2018
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2018

Rozbiórka jezdni rozpoczęła się 25 maja 2018 r.

Zakończenie remontu: grudzień 2019

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Agnieszka Marchwicka tel. (42) 638-48-83 a.marchwicka@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt