Łódź Rewitalizuje

Działania

Mielczarskiego 3

  

Najważniejsze ogłoszenia
Czekamy na powtórzenie przetargu. 

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Instytucje społeczne, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań i  utworzenie lokali użytkowych. Parter kamienicy przeznaczony będzie na cele społeczne, działalność organizacji pozarządowych, w tym np. na  kawiarnię, która może być prowadzona przez podmiot ekonomii społecznej. Podwórko znajdujące się od frontu będzie połączone z woonerfem na ul. Mielczarskiego oraz podwórzem famuły przy ul. Ogrodowej 26. Pojawią się na nim  place zieleni, w większości zaaranżowane w nawiązaniu do istniejących drzew, ścieżki oraz małe kameralne wnętrza, w których znajdą się ławki. Latem możliwe będzie zagospodarowanie tych wnętrz w formie prywatnych i usługowych ogródków. We wschodniej części działki przewidziano plac zabaw. Dodatkowo zaprojektowano klomby bezpośrednio przy budynku oraz pnącza od strony istniejącej trafostacji i wschodniej granicy działki. Od strony ul. Mielczarskiego, istniejącej trafostacji i wzdłuż wschodniej granicy działki, przewidziano ażurowe stylizowane ogrodzenie (kute) na niskiej podmurówce, wraz z bramą i furtką. Na terenie podwórza pojawią się latarnie oraz podświetlenie zieleni.

W budynku powstanie:

  

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2018

I przetarg został ogłoszony 6 czerwca 2018 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

  • 78 766 068,89 zł - konsorcjum: IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak 
  • 93 942 746,52 zł - konsorcjum: Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k.

Zaplanowana przez Miasto  kwota: 43 266 850,16 zł (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: 2019
Projektowanie: od grudnia 2019 do września 2020
Rozpoczęcie remontu: październik 2020
Zakończenie remontu: listopad 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka i Aleksandra Płoszka - Kabza tel 506-663-629 i tel. 506-663-762 m.drwecka@uml.lodz.pl i a.ploszka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -64-05 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel 506664323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt