Łódź Rewitalizuje

Działania

Narutowicza 12

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają roboty budowlane. 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe,

Budynek zostanie gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej. Zachowa swoją dotychczasową funkcję: w budynku znajdować się będą lokale usługowe oraz mieszkania, w tym dwa chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej. Cześć oficyny zostanie nadbudowana. Zmieni się także podwórko. Nawierzchnia zostanie wymieniona. Pojawi się  zieleń. Wzdłuż jednej ze ścian wyodrębniony zostanie pas na rośliny pnące.             

W budynku powstanie:                                                                        

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania : sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: maj 2018

Przetarg został ogłoszony 9 maja 2018 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.12.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 26 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 14 888 700,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
  • 13 958 700,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych  Sławomir Ostrowski 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 004 810,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2018

Umowa z firmą ZAB BUD Sp. z o.o. została podpisana 20 listopada 2018 r. 

Projektowanie: listopad 2018 - kwiecień 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2019
Zakończenie remontu: wrzesień 2020

W maju 2020 r. planowane jest zakończenie prac remontowych.

Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Katarzyna Wójcik tel. (42) 638-48-92 kat.wojcik@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt